• Ni kontaktar oss
  • Vi bokar tid får att komma och titta på arbetet ni vill ha utfört.
  • Vi lämnar därefter en skriftlig offert.
  • Om ni sedan väljer att acceptera offerten skriver vi ut ett hantverksformulär. Det är ett kontrakt som är rekommenderat av konsumentverket. För er och våran säkerhet.
  • Vi bokar därefter in er.
  • Efter avslutat arbete fakturerar vi er. Vi använder oss av 10 dagars betalningstid.
  • Vi använder oss av ROT-avdraget om kunden är berättigad till det.